За туроператор и турагент „Астрела“

„Нашата сфера е индивидуален туризъм“

Българска фирма „Астрела“ ООД е регистрирана в 2002 г., в Варна. Сега тази малка фирма работи предимно с входящ туризъм.

ЕИК „Астрела“ ООД
в Търговски Регистър
103786602,
фирмено дело – 2116/2002 310

Седалище, адрес на управление, адрес на офиса:
Република България, обл. Варна, общ. Аксаково, село Орешак, ул. 10-та, № 21

„Астрела“ е регистрирана в Национален туристически регистър на туроператори и турагенти, виж Регистър на регистрираните туроператори и туристически агенти на сайта на Министерството на Туризма на Република България.

На „Астрела“ е издадено Удостоверение  >> за туроператор и туристически агент № 5251

„Астрела“ има сключен договор за застраховка „Отговорност на туроператора“ в застрахователно акционерно дружество „Алианц България“, виж Сертификат  >>

Фирма е регистрирана в БТПП – Българска Търговско-Промишлена палата (Bulgarian Chamber Of Commerce And Industry) – решение: 4021029010/04.12.2006.

„Астрела“ е регистрирана по Закона за данък върху добавената стойност, с регистрационен номер BG103786602.

Адрес на офиса, телефони, контакти с „Астрела“ : http://astrela.com/bg/contacts/

Контролът върху дейността на „Астрела“ ООД се осъществява от:
1. Министъра на туризма
2. Комисията за защита на потребителите
3. Областен Управител
4. Кмет на община
5. Председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощено от него длъжностно лице.

Общи условия и информация за документи за пътуване >>

 
– – –

 

25.03.2018