Сертификат, удостоверяващ наличие на договор за задължителна застраховка „Отговорност на туроператора“ на фирма „Астрела“ ООД
с застрахователно дружество „Алианц България“,
в съответствие с „Закон за туризма“

Туроператор и турагент „Астрела“ има сключен договор за задължителна застраховка „Отговорност на туроператора“ в застрахователно акционерно дружество „Алианц България“. Договор се подновява ежегодно. Задължителната застраховка покрива отговорността на туроператора за причинени вреди вследствие на неразплащане със своите контрагенти, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност.

 
Сертификат, издаден от застрахователя, удостоверяващ наличието на договор за задължителна застраховка

 
Сертификат, български език