Удостоверение за регистрация за туристическа дейност – туроператор и туристически агент „Астрела“ ООД
в Национален туристически регистър на Министерство на туризма на Република България

Удостоверение / Лицензия

 
Туроператор и турагент „Астрела“ – фирма от 2002 година, има официална регистрация в Национален туристически регистър на Министерство на Туризма на Република България