За България

Обща информация за България

България се намира в източната част на Балканския полуостров, на изток – Черно море, на юг – Турция и Гърция, на запад – Македония и Сърбия, на север през Дунав – Румъния.

България е разположена на 43 градуса северна ширина в умерената климатична зона. Най-високата точка е връх Мусала – 2925 м (Рила планина или Рила).

България е член на Европейския съюз. Паричната единица е лев (1,95 лева == 1 евро, фиксиран курс).

 
Външни линки за България:

Материал на Уикипедия – свободна енциклопедия – България  >>

Министерство на външни работи на Република България  >>

Интересно:

Българска антарктическа станция Свети Климент Охридски  >>

 

Международен транспорт към България

Преки съобщения.

  • София – самолет, влак, автобус
  • Бургас – самолет, автобус, влак, морски съдове (през лято)
  • Велико Тырново (Горна Оряховица) – влак, автобус
  • Варна – самолет, влак, автобус, морски съдове (през лято)
  • Пловдив – самолет (през зимата), влак, автобус
  • Русе – влак, автобус

Железопътната комуникация в България е с всички големи градове и някои от по-малките градове.

 

Туристическа информация за България

См:
Индивидуален (персонален) туризъм из България  >>

 

Туристическа агенция „Астрела“ дава насоки за възможностите и целесъобразността на възможностите за туризъм, балнеолечение и почивки в зависимост от сезона, интересите на туристите, техния състав.

 

  << Заявка на тур из България   >>